Wybierz swój język

 

W kwietniu 2022 roku na posiedzeniu Administracji Samorządu Wilna została zatwierdzona propozycja odbudowy Kapliczki z figurą Jezusa Śnipiskiego pod krzyżem. Samorządowcy zdecydowali o rozpisaniu konkursu na prace projektowe związane z przebudową ulicy Śnipiskiej oraz odbudową kapliczki, jako "historycznie ważnego obiektu, który stanie się jedną z atrakcji miasta Wilna".  

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Parafią św. Rafała Archanioła w Wilnie a Fundacją Litvanus, fundacja będzie patronowała odbudowie Kapliczki z figurą Jezusa Śnipiskiego pod krzyżem, w miarę możliwości, sfinansuje również prace związane z odbudową tego obiektu.

 

Paremti button PL

 

O śnipiskiej kapliczce

Jezus Śnipiski to rzeźba niosącego krzyż Chrystusa, która znajdowała się w kapliczce przy Zielonym Moście. Kaplicę zbudowano w 1710 r., w roku klęski morowej, w miejscu, gdzie zbierali się pielgrzymi przed wyruszeniem na drogę krzyżową. Rzeźba stanęła prawdopodobnie około 1720 r. na pagórku, gdzie były pochowane ofiary dżumy 1709-1710 r. Postawili ją jezuici, by w ten sposób przypomnieć wilnianom również o ofiarności braci rochitów, którzy zostali w mieście, aby opiekować się chorymi i wszyscy zmarli na dżumę. Rzeźba Jezusa Śnipiskiego słynęła z cudów, dlatego jej kopie i wizerunki rozeszły się po całej Litwie. Była uwieczniona m. in. na litografiach i obrazkach Jana Kazimierza Wilczyńskiego, zdjęciach Józefa Czechowicza i Jana Bułhaka oraz na różnych medalikach.

Rzeźba zaginęła w 50. latach XX w. po zburzeniu kapliczki przez władze sowieckie. W 2017 roku dokonano niespodziewanego odkrycia w piwnicy kościoła św. Rafała Archanioła. Odnaleziona figura Zbawiciela była bardzo zniszczona, dlatego proboszcz Parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie ks. Mirosław Grabowski zdecydował o oddaniu jej w ręce specjalistów z Muzeum Dziedzictwa Kościelnego w Wilnie, gdzie rzeźba została odrestaurowana.

 

Na 300 rocznicę ustanowienia Cudownej figury Pana Jezusa pod krzyżem na Śnipiszkach

 

 

 

 

   

 

Jezus Snipiszki Rafal small

 

 

Paremti button PL